Vijvervis / Siervis bewaarsystemen

Goede waterkwaliteit

Een goede waterkwaliteit is van essentieel belang voor de conditie van de aquatische organismen, zoals vissen, schelpdieren, planten etc. Bio Water Systems is een bedrijf die zich heeft gespecialiseerd in waterzuivering, zowel op het gebied van zoet- als zeewater.

Processen die de waterkwaliteit kunnen beïnvloeden zijn onder meer:

 • de aanvoer van zuurstof en de afvoer van kooldioxide.
 • de mineralisatie van organische afvalstoffen in de biologische filters, inclusief de omzetting van het giftige Ammoniak tot Nitriet en uiteindelijk tot Nitraat .

 

Daar de bezettingsdichtheid van o.a. vissen in opslag/verkoopsystemen vele malen hoger ligt dan in de natuur, ontkomt men er niet aan technische hulpmiddelen te gebruiken, zoals een tricklingfilter, een mechanisch filter, een UV-installatie etc. Dit, in combinatie met de juiste doorstroomsnelheid (belangrijk voor de zuurstofvoorziening in het water), kan men de waterkwaliteit zo onder controle houden, dat de dieren onder zo optimaal mogelijke omstandigheden kunnen worden opgeslagen. Lees hieronder meer.

Foto 01 Opstelling Vijverbewaarsysteem Bij Nieuwbouw Tuincentrum 1

Gerealiseerde vijvervis /siervis bewaarsystemen

 • Plantorama Denemarken   (5  filialen)
 • Diversen filialen Intratuin (meer dan 40)
 • De Wase Vijverwinkel
 • Tuinland diversen filialen
 • Tuincentrum Wolters diversen filialen
 • enz.

Projectfoto's

Kenmerken systeem:

 • Professioneel en visueel aantrekkelijk
 • Uitstekende waterkwaliteit waardoor geringe uitval
 • Laag onderhoudsniveau
 • Beduidend lager energieverbruik dan concurrerende systemen
 • Lange levensduur door gebruik van kwalitatief hoogwaardig materiaal
 • Meerdere opstellingsmogelijkheden systemen en in diverse                    RAL kleuren leverbaar
Foto 10 Opstelling Polyester Vijvervisbewaarsysteem Bij Nieuwbouw Tuincentrum

Siervis bewaarsysteem

Omschakelen naar warm water

Ook is een polyester wandstelling ontworpen waardoor u in het voorjaar in staat bent een groter assortiment koudwatervissen aan te bieden. Indien men dit wenst, kan men het systeem omschakelen naar warm water waardoor het systeem gebruikt kan worden voor de opslag en verkoop van tropische zoetwatervissen. Bio Water Systems is een bedrijf die zich heeft gespecialiseerd in waterzuivering, zowel op het gebied van zoet- als zeewater. Een goede waterkwaliteit is van essentieel belang voor de conditie van de aquatische organismen, zoals vissen, schelpdieren, planten etc.

Een van de belangrijkste elementen van het filteren van systeemwater is ervoor te zorgen dat de vuildeeltjes zo snel mogelijk uit het aquarium in het filter terecht komen om daar, d.m.v. biologische/mechanische filtratie uit het systeemwater te worden verwijderd cq te worden omgezet tot minder schadelijke stoffen. Bio Water Systems heeft in de loop der jaren veel kennis opgedaan met betrekking tot de specifieke eisen waaraan moet worden voldaan om de vissen, planten en schelpdieren zo goed mogelijk op te kunnen slaan. Inmiddels heeft Bio Water Systems bij 60 tuincentra, in binnen- en buitenland, deze systemen geplaatst welke tot volle tevredenheid van de klant functioneren.

 

Het systeem van Bio Water Systems bestaat uit:

 • Een polyester opslagsysteem voor vissen bestaande uit drie basismodules n.l. een rechte module, een hoekmodule en een filtermodule. Deze modules zijn koppelbaar, waardoor men in staat is het systeem naar eigen inzicht te plaatsen. Meestal plaatst men het systeem in een U-vorm waardoor de klanten niet achter het systeem kunnen komen waar bijvoorbeeld een stelling met waardevolle aquariumspullen is geplaatst. Ook zijn er losse filterunits leverbaar die kunnen worden gekoppeld aan bestaande systemen om zo de waterkwaliteit te optimaliseren.De kracht van dit systeem is dat er met een groot volume water wordt gewerkt waardoor het ammonium gehalte in het systeemwater sterk wordt verdund. Met name het tricklingfilter zorgt voor een snelle biologische zuivering van het belaste water (drie keer sneller dan in een ondergedompeld filter). Tevens wordt het geproduceerde CO² gas zeer efficiënt uit het water “gestript”. Door gebruik te maken van deze filtertechniek zal het percentage opgeloste zuurstof altijd zeer hoog zijn.
 • Ook is een polyester koudwater wandstelling ontworpen waardoor u in het voorjaar in staat bent een groter assortiment koudwatervissen aan te bieden.
 • Ook heeft Bio Water Systems op verzoek een wandstelling ontwikkeld voor tropische zoetwatervis welke een luxe uitstraling heeft.
 • Om van een vijverafdeling één geheel te maken heeft Bio Water Systems ook een polyester presentatiebak voor zuurstofplanten en een tropische plantenbak in combinatie met een intern biologisch filter ontwikkeld in dezelfde stijl. Ook kan een polyester werktafel met wasbak en schepnetbakje geleverd worden.
 • Training van het personeel. Het is duidelijk dat het goed managen van een systeem de basis vormt voor de goede werking. Bio Water Systems zal het personeel zo begeleiden dat het hen duidelijk wordt hoe de biologische zuivering van het water plaatsvindt. Ook de dagelijkse onderhoudswerkzaamheden worden besproken .

 

Logboek

Tot die werkzaamheden behoort ook het invullen van “ het logboek”. Dagelijks dient men de waterkwaliteit te controleren en moeten er een aantal parameters worden genoteerd in dit logboek. De belangrijkste zijn: temperatuur, pH-waarde, NH4, NO2, geleidbaarheid en helderheid van het systeemwater. Door dit dagelijks te doen zullen afwijkingen in de waterkwaliteit snel worden ontdekt en is men in staat dit tijdig te corrigeren. Mochten er problemen zijn die niet zelf kunnen worden opgelost dan is Bio Water Systems altijd bereid om de helpende hand te bieden.

 

25 minuten per dag

Bio Water Systems is ervan overtuigd dat zij d.m.v. dit concept een professioneel systeem aan kunnen bieden welke voldoet aan de hoge eisen met betrekking tot de waterkwaliteit en die door de vormgeving en constructie van het systeem het winkelend publiek bijzonder zal aanspreken. Een ander belangrijk aspect is dat de tijd die nodig is voor het dagelijks onderhoud tot een absoluut minimum is teruggebracht. Voor een gemiddeld systeem heeft men dagelijks ongeveer 25 minuten nodig voor het onderhoud. Dit werkt kostenbesparend. Het principe van zowel de modulen als de wandstellingen is zodanig ontwikkeld dat al het retourwater over één centraal filter wordt gestuurd. Dit betekend in de praktijk dat alleen dit filter bijgehouden en schoongemaakt dient te worden.
Ook het energieverbruik kan enorm gereduceerd worden. De gebruikte materialen hebben een zeer hoge isolatiewaarde waardoor bijvoorbeeld de energie die nodig is om het water te verwarmen of te koelen minder is dan nu bij de huidige systemen. Ook wordt er gebruik gemaakt van één centrale verwarmingsunit in plaats van individuele verwarmingselementen per bak.

De combinatie van een zeer goede waterkwaliteit, een minimum aan tijd voor het dagelijks onderhoud en een visueel aantrekkelijk systeem zijn bepalend voor een professionele uitstraling naar de klanten. Wij zijn dan ook als bedrijf bijzonder trots dat wij de innovatieprijs van 2002 hebben gewonnen. Dat wij gekozen zijn uit 500 bedrijven in de regio geeft aan dat wij op de goede weg zijn.

 

Onderhoud

Het is aan te bevelen eens per seizoen technisch onderhoud te laten plegen aan de installatie. Met name de pompen, de werking van de UV en de controle van de biofilm in het tricklingfilter vormen belangrijke schakels in het geheel. Bio Water Systems kan deze onderhoudsbeurten uitvoeren.

Bio Water Systems levert ook randapparatuur zoals: pH-meters, geleidbaarheidsmeters, temperatuurmeters, snelmeetkits voor de controle van de waterkwaliteit zoals Ammoniak, Nitriet, Nitraat etc.

Wij zijn gaarne bereid om u eventueel ter plekke bij een reeds geplaatst systeem geheel vrijblijvend te adviseren.

 

Maatvoering (in millimeter) van een voorbeeldopstelling bewaarmodulen voor vis:

Daar de ontwikkelingen niet stilstaan en met name de inrichtingen van diverse tuincentra zich regelmatig aanpassen aan de tijd, hebben wij op verzoek een alternatief ontwerp gemaakt welke past in de modernere inrichting van sommige filialen. Het filterprincipe blijft ongewijzigd maar de opslagbassins zijn nu in glas uitgevoerd met een modern gestyled metalen onderstel. Zonder afbreuk te doen aan de hoge Bio Water Systems kwaliteit zijn wij er in geslaagd een qua vormgeving modern opslagsysteem te bouwen welke alleen visueel afwijkt van het aloude polyester systeem.

 

Neem nu contact op met ons vakkundig personeel